23.01.2024

Dette er visionen for mennesker med psykiske lidelser i Danmark.
Arbejdet i de nye DMPG'er skal sikre, at mennesker med psykiske lidelser får tilbud på samme høje niveau, som mennesker med fysiske lidelser får.

Styregruppen for DMPG-projektet har udarbejdet et visionspapir, som sætter retning og mål for det faglige kvalitetsløft, som psykiatrien længe har trængt til, og som er beskrevet i anbefaling 6 i Psykiatriens 10-årsplan.

Det lægger op til et langt sejt fagligt træk, som rigtig mange glæder sig til at deltage i og rigtig mange ser frem til at få gavn af.

Læs visionspapir for Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper her.