Medlemmer i følgegruppen

 • Merete Nordentoft, professor og forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Nina Tejs Jørring, overlæge og forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Mette Falkenberg Krantz, læge, repræsentant for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Dea Seidenfaden, formand for Dansk Psykologforening
 • Lone Bülow Friis, bestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Selskab og chefsygeplejerske
 • Jens Peter Eckardt, chefanalytiker i Bedre Psykiatri
 • Agnethe Vale, enhedschef for Sygehusplanlægning i Sundhedsstyrelsen
 • Elisabeth Marian Thomassen, kontorchef i Social- og Boligstyrelsen
 • Josefina Hindenburg Krausing, chefrådgiver i Danske Regioner
 • Anna Gillett, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (observatør)
 • Erik Mønsted Pedersen, første næstformand i SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Lone Baandrup, cheflæge og formand Skizofreni DMPG, Region Hovedstaden
 • Inge Voldsgaard, chefsygeplejerske og formand for Skizofreni DMPG, Region Midtjylland
 • Krzysztof Gbyl, specialeansvarlig overlæge og formand for Depressions DMPG, Region Hovedstaden
 • Aake Packness, sygeplejerske, ph.d og formand for Depressions DMPG, Region Sjælland
 • Niels Bilenberg, professor og formand for ADHD DMPG, Region Syddanmark
 • Simon Hjerrild, overlæge og formand for ADHD DMPG, Region Midtjylland
 • Jens Winther Jensen, direktør i RKKP
 • Henriette Lipczak, vicedirektør i RKKP
 • Katrine Abildtrup Nielsen, afdelingsleder i RKKP (psykiatridatabaserne)
 • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Syddanmark
 • Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland
 • Søren Rask Bredkjær, lægefaglig vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland
 • Jakob Paludan, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Midtjylland
 • Ida Hageman, lægefaglig vicedirektør, Psykiatrien Region Hovedstaden
 • Inger Brødsgaard, tværregional projektleder for national indsats for kvalitetsløft i psykiatrien
 • Christian Møller, hoveduddannelseslæge, Foreningen for Yngre Psykiatere
 • Mette Keis Jepsen, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
 • Helene Larson, praktiserende læge, psykiatriordfører i Dansk Selskab for Almen Medicin
 • René Ernst Nielsen, Bipolar DMPG
 • Lars Vedel Kessing, Bipolar DMPG