DMPG'erne

DMPG.dk er paraplyorganisation for de Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper. De første grupper startede foråret 2023 og lige fra begyndelsen var der et stort fokus på tværfaglighed i grupperne samtidig med en opmærksomhed på den samlede kvalitetsopgave. I forhold til deltagersammensætningen i de nye grupper var det meget naturligt at tage udgangspunkt i de eksisterende databasestyregrupper for psykiatri i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Alle medlemmer blev således udpeget til udover at være medlem af databasestyregruppen for det respektive sygdomsområde til også at være deltager i DMPG og blev inviteret ind i arbejdet pr brev. I de få tilfælde, hvor der ikke var repræsentation i databasestyregruppen fra faglige selskaber som FYP, BUP og DSAM, blev de faglige selskaber bedt om at udpege en repræsentant til DMPG'en.

Endelig blev der udpeget en lægefaglig direktør som ledelsesrepræsentant i hver af DMPG'erne.

Hvad laver en DMPG?

De tværfaglige DMPG'er har som det første et stort fokus på at få udarbejdet kliniske retningslinjer. Hermed vil alle klinikere have et opdateret evidensbaseret grundlag for den faglige kvalitet på tværs af landet. Opfølgningen vil fortsat ske via kliniske databaser med faglig refleksion og videreudvikling. På sigt er det planen, at grupperne skal sætte fokus på vidensspredning og forskning på tværs af psykiatrien.

DMPG'erne holder møder hvert halve år og her bliver der lagt plan for, hvilke nye DMPG-retningslinjer der skal udarbejdes. Der bliver udpeget formand og medlemmer til forfattergrupperne der skal udarbejde retningslinjerne, og i de tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, vil de faglige selskaber blive bedt om at udpege en repræsentant til forfattergruppen.