Om DMPG-projektet

Som patient med psykisk lidelse har man brug for en tværfaglig og tværsektoriel indsats af høj kvalitet ligegyldigt hvor i landet man bor. Derfor er visionen med DMPG-arbejdet:

  • at løfte den faglige kvalitet i Psykiatrien for at kunne give mennesker med psykiske lidelser en individuel tilpasset udredning og behandling af ensartet kvalitet på højt internationalt fagligt niveau
  • at sikre at de mødes med det samme niveau af kvalitet i indsatsen som mennesker med fysiske lidelser. Med andre ord – at sikre lighed i adgangen til kvalitet i behandlingen.

Arbejdet er startet som DMPG-projekt i 2023-2025, initieret af regionale psykiatridirektører og funderet i de faglige miljøer, med etablering af de første DMPG'er og udarbejdelse af de første DMPG-retningslinjer i 2023. Arbejdet står ikke alene men foregår i tæt koordinering med andre nationale og tværregionale institutioner som RKKP, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med vigtige informationer og viden, så hermed opfordring til at abonnére på vores nyhedsfunktion.

Læs visionspapiret for DMPG her.