05.03.2024

De Nationale Kliniske Anbefalinger er et supplement til DMPG-retningslinjerne som ADHD DMPG’en står for at udarbejde.

Vi har i DMPG’en et godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og sætter fokus på at løse opgaven med skriftlige anbefalinger og retningslinjer, så I som klinikere nemt kan finde svar på faglige spørgsmål.

Vores mål er at bygge et fundament af opdaterede faglige anbefalinger og retningslinjer som på praksisnær vis understøtter det daglige kliniske arbejde.

DMPG-retningslinjerne for ADHD vil på sigt dække det meste eller måske endda det hele af den sundhedsmæssige indsats ift udredning og behandling. NKA’erne fokuserer på afgrænsede kliniske problemstillinger med grundige systematiske evidensvurderinger.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Anbefalinger skal fremme kvaliteten i udredning og behandling af voksne med ADHD | Sundhedsstyrelsen