Læs om arbejdet i DMPG Depression og gruppens medlemmer.

Om DMPG Depression

DMPG Depression arbejder med retningslinjer for depression.

Se også Dansk Depressions Database (DDD) på rkkp.dk

Medlemmer af DMPG Depression

 • Anders Jørgensen, overlæge, ph.d, Region Hovedstaden (formand)
 • Aake Packness, sygeplejerske, ph.d, Region Sjælland, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, (formand)
 • Ida Hageman, lægefaglig vicedirektør, Region Hovedstaden (DMPG) (formand)
 • Morten Ronnenberg Møller, generalsekretær, Depressionsforeningen
 • Poul Videbech, professor, Region Hovedstaden, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Lars Vedel Kessing, professor, Region Hovedstaden, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Klaus Martiny, professor, Region Hovedstaden, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Martin Godtfredsen, overlæge, Region Syddanmark, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Pernille Heller Lundqvist, ledende overlæge, Region Sjælland, Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Hans Mørch Jensen, praktiserende speciallæge i psykiatri, Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres organisation
 • Claus Rendtorff, praktiserende læge, Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Nicolai Ladegaard, specialpsykolog, Region Midtjylland, Dansk Psykologforening
 • Klaus Pedersen, specialpsykolog, Region Midtjylland, Dansk Psykologforening
 • Kirsten Spanggaard. Fysioterapeut, Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed
 • Mette Kragh, sygeplejerske, ph.d, Region Midtjylland, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker
 • Jan Mainz, professor, direktør, Region Nordjylland, sundhedsdirektørkredsen
 • Rikke Thaarup Wesselhøft, afdelingslæge, lektor, Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab (DMPG)
 • Troels Boldt Rømer, læge og ph.d studerende, Foreningen af Yngre Psykiatere (DMPG)